Спілкування іноземними мовами

Інтерактивні уроку англійської мови

Addition 
35+87=122
Thirty-five plus eighty-seven equals one hundred and twenty-two
Сума, відповідь  – product
Доданок – the sum of
Додавання – addition
Картинки по запросу англійська мова
Subtraction
6-5=1
Six minus five equals one
Віднімання – subtraction
Зменшуване – minuend
Від’ємник – subtrahend
Різниця – difference; remainder
9-0=9
Subtracting zero from nine leaves nine
Картинки по запросу англійська мова

Division
12÷4=3
Twelve divided by four is equal to three
Ділення – division
Ділене – divisor
Дільник – denominator

Multiplication
11x20= 220
Eleven multiplied by twenty gives you the sum of two hundred and twenty
Множення – multiplication
Множник – multiplicand
Добуток - product
Картинки по запросу англійська мова
Розглянемо fractions:
A.
2/5 + 3/6 = 9/10
Two fifths plus 3 over 6 equals nine tenths.
Дріб – fraction
Правильна дріб – fraction
Неправильна дріб - improper fraction
Знаменник – denominator
Чисельник – numerator
B.
6/8 – 2/8 = 1/2
Six eighths minus two eighths equals one seconds

Знаходження квадратного кореня з функції (find the square root of a function):

Find the square root of a squared plus b to the power of 4
Ступінь - power
Картинки по запросу англійська моваВзводити в ступінь – to raise a power to 
Показник ступеню – power exponent
Величина ступеню – value of a power
logarithm:
Натуральний логарифм – natural logarithm
Загальний логарифм – common logarithm
Логарифмічний вираз – logarithmic expression
Значення логарифму – value of a logarithm

Англо-український математичний словник


А
абревіатура          abbreviation
абсолютний         absolute
абстрагувати       abstract (from)
абстракція           abstraction
абсциса                abscissa
автомат                automat(on)
аксіальний           axial 
аксіома                 axiom, assumption
аксіоматичний     axiomatic(al)
алгебра                 algebra
алгоритм              algorithm

детальніше...
Картинки по запросу задача з алгебри на англійській мові

Немає коментарів:

Дописати коментар