Інформаційно-цифрова компетентність


     Для тих, хто любить програмування, пропонуємо створювати алгоритми та програми, у яких використовуватимуться набуті математичні знання. Вміння складати алгоритми (послідовності дій) стане вам у нагоді не тільки в програмуванні, а й в інших областях діяльності.

1. «Числові нерівності»
     Знайдіть у мережі Інтернет правила дорожнього руху. Виберіть із дорожніх знаків ті, що задають гранично допустимі значення яких-небудь числових величин. Запишіть відповідні нерівності. Нарисуйте за допомогою графічного редактора координатну пряму. Продемонструйте наочно, що менше число розташоване на координатній прямій ліворуч від більшого.
     Збережіть рисунок координатної прямої у файлі для використання в наступних завданнях.

2. «Основні властивості числових нерівностей»
     Яким чином за допомогою графічного редактора продемонструвати властивості числових нерівностей? Які інструменти редактора можна при цьому використати?3. «Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу»
    Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про найбільші та найменші відстані від планет Сонячної системи до Сонця. Яким чином можна зробити висновок про найбільші та найменші відстані між кожними двома планетами? Складіть таблицю за допомогою табличного редактора. Чи можете ви зробити так, щоб найбільша та найменша відстані між кожною парою планет обчислювалися автоматично?

Немає коментарів:

Дописати коментар