Екологічна культура і здоров’я

1. Справжньою екологічною проблемою сьогодні є «цвітіння» води, що спричинене скупченням біля поверхні води ціанобактерій. Вода забарвлюється в синьо-зелений або коричневий колір і набуває болотного запаху, викликаного процесами гниття. У воді з’являються отруйні речовини, зменшується кількість кисню, унаслідок чого гине риба й інші водні мешканці. Уявіть, що ви перебували біля водойми протягом 3 годин. Скільки бактерій утвориться за цей час зі 100 таких бактерій, якщо за сприятливих умов кожна ціанобактерія ділиться на дві ідентичні дочірні кожні 20 хвилин. Дізнайтеся, чи мають якусь користь ціа нобактерії для людини.


2. У загальному обсязі забруднення атмосфери питома вага різних галузей промисловості й транспорту становить (у %): теплова енергетика — 25,7; чорна металургія — 23,4; нафтовидобувна і нафтохімічна — 13,7; транспорт — 11,6; кольорова металургія — 11,1; гірничодобувна — 7,1; підприємства будівельного комплексу — 3,4; машинобудування — 2,8; інші галузі — 1,2. Побудуйте секторну діаграму.

3. Головними чинниками негативного впливу на тваринний світ є знищення і трансформація природних екосистем, надмірне комерційне використання тваринного світу та браконьєрство. Особливої охорони та відновлення потребують види тварин, занесені до Червоної книги України: ракоподібні (31 тип), комахи (226), молюски (20), риби (69), птахи (87), ссавці (68), інші (41). Побудуйте стовпчасту і секторну діаграму, які відображають співвідношення між цими видами тварин.


4. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в Україні 120 000 підлітків 10–19 років віднесено до груп ризику. З них 75 % — це «діти вулиці». 45 % підлітків із груп ризику внаслідок своєї поведінки наражаються на ризик інфікування ВІЛ. Установіть: а) скільки підлітків із груп ризику становлять «діти вулиці»? б) скільки підлітків із груп ризику наражаються на ризик інфікування ВІЛ?


Немає коментарів:

Дописати коментар