понеділок, 10 квітня 2017 р.

Тема уроку: Похідна функції

Мета уроку: формувати в учнів поняття про миттєву швидкість руху, ознайомити учнів із задачами, які приводять до поняття похідної;  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уміння зіставляти процеси реального життя з математичними поняттями; виховувати культуру математичного мовлення й запису, інтерес до математики

Тип уроку: засвоєння нових знань

вівторок, 4 квітня 2017 р.Мета уроку: навчитись виконувати побудову графіків функцій y=sin x та y=cos x. Засвоїти властивості функцій та вчитись використовувати вивчені відомості під час розв'язування вправ.

вівторок, 28 березня 2017 р.

Урок-конкурс
Мета: узагальнити та повторити знання з теми "Типи економічних систем". Відпрацювати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів.
Розвивати абстрактно-логічне, образне мислення, кмітливість, творчі здібності.
Виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України.
Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, фотокартки

Детальніше...

Мета уроку:
1) Освітня:
- Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;
- Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.
2) Розвиваюча:
- Сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;
3) Виховна - продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Завдання уроку:
- Вивчити нові поняття та визначення;
- Навчити самостійно працювати з інформацією;
- Закріпити отримані знання;
- Навчити взаємодіяти.
  Методи навчання:
- Пояснювально-ілюстративний;
- Евристичний.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок вивчення нових знань.