вівторок, 28 березня 2017 р.

Урок-конкурс
Мета: узагальнити та повторити знання з теми "Типи економічних систем". Відпрацювати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів.
Розвивати абстрактно-логічне, образне мислення, кмітливість, творчі здібності.
Виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України.
Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, фотокартки

Детальніше...

Мета уроку:
1) Освітня:
- Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;
- Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.
2) Розвиваюча:
- Сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;
3) Виховна - продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Завдання уроку:
- Вивчити нові поняття та визначення;
- Навчити самостійно працювати з інформацією;
- Закріпити отримані знання;
- Навчити взаємодіяти.
  Методи навчання:
- Пояснювально-ілюстративний;
- Евристичний.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок вивчення нових знань.