Компетентності в природничих науках і технологіях

Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука - математика. (С. Ковалевська)

Математика є прообразом краси світу. (І. Кеплер)


1. Практичне завдання. Три стержні з’єднані зварюванням своїми серединами один до одного так, що кожний перпендикулярний до двох інших. Чи можна такого «їжака» протягти через люк, діаметр якого 1,8 м, якщо довжина і товщина кожного стержня дорівнюють відповідно 2 м і 0,1 м? Зробіть модель до задачі (у масштабі 1 : 10) і спробуйте розв’язати її дослідним шляхом, а потім підтвердіть отриманий результат логічними міркуваннями.


2. Дорожні знаки «Крутий спуск», «Крутий підйом» встановлюють для попередження відповідно про крутий (або затяжний) cпуск або підйом. Вказівка про величину спуску або підйому подається не в градусах, а в процентах. Так, наприклад, значення 12 % означає, що кожні 100 м дорога знижується або піднімається на 12 м. Використовуючи малюнки, знайдіть відповідні величини кута спуску і підйому в градусах.
3. Точка рухається прямолінійно по закону s(t) = 3t2 4t + 2. 
    Знайдіть:   а) швидкість точки в довільний момент часу t0;
б) швидкість точки в момент часу t = 1 с.

4. Кількість електрики, що протікає через поперечний переріз провідника змінюється за законом q(t) = 5t2 + 2t (Кл). Знайти закон, за яким змінюється сила струму.

                              


Немає коментарів:

Дописати коментар