понеділок, 6 лютого 2023 р.

Первісна. Таблиця первісних

Тема уроку. Первісна. Таблиця первісних

Мета уроку: предметна компетентність - формувати поняття первісної функції, знання таблиці первісних;

ключові компетентності:

- спілкування державною мовою - аргументувати, доводити правильність тверджень;

- соціальна і громадянська компетентності - висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

- уміння вчитись упродовж життя - організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

розвивати пам’ять, математичну грамотність; виховувати самостійність, уміння розраховувати час.

І. Організаційний момент. Учитель повідомляє тему, мету уроку.

ІІ. Мотивація навчання.

ІІІ. Сприймання і усвідомлення поняття первісної.

Згадаємо приклад з механіки. Якщо t=0 v(0)=0, то при вільному падінні тіло на момент часу t пройде шлях (1). Формулу (1) знайшов Галілей експериментально.

Диференціюванням знаходимо швидкість: (2). Друге диференціювання дасть прискорення: (3), тобто прискорення стале.

Проте типовим для механіки є інший випадок: дано прискорення точки a(t), треба знайти закон зміни швидкості v(t), а також координату s(t).

Для розв’язування таких задач застосовують операцію інтегрування, обернену до операції диференціювання.


Детальніше...


Немає коментарів:

Дописати коментар